Zpět

Geotechnika

Geotechnika

Naše společnost se v široké oblasti geotechniky specializuje zejména na provádění geotechnických průzkumů (viz. inženýrsko-geologické průzkumy). Další nosnou činností je provádění geotechnického monitoringu (instalace a měření přesné inklinometrie, instalace a měření pomocí přesných strunových snímačů apod.). Naši pracovníci mají rovněž zkušenosti TDI a kontrolní činnosti při budování geotechnických konstrukcí.

Kontakt:

Mgr. Mirko Jašurek, jednatel společnosti
553 038 871, kl. 18
604 234 803
mirko.jasurek@azgeo.cz

Czech English