Zpět

Ekologický outsourcing

Tým našich specialistů v jednotlivých oblastech podnikové ekologie zajišťuje komplexní poradenství a v případě požadavků klientů i vedení celé agendy v oblasti životního prostředí, včetně zpracování pravidelných hlášení pro orgány státní správy. Můžeme vám pomoci např.:

  • s vedením průběžné evidence a zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady
  • s vedením provozní evidence a zpracování souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
  • s plněním ohlašovacích povinností ve vztahu k integrovanému registru znečišťování
  • s vypracováním hlášení o plnění podmínek integrovaného povolení
  • s poplatkovým hlášením a vyúčtováním za vypouštěné znečištění v odpadních vodách a za odběr podzemní a povrchových vod.

Nabízíme konzultace, školení a odbornou osobní účast při jednáních s orgány státní správy.

Kontakt:

Ing. Luboš Štancl, ředitel společnosti
553 038 871, kl.11
603 874 098
lubos.stancl@azgeo.cz

Czech English