Zpět

Ekologické služby

Ekologické služby, tj. řešení aktuálních otázek spojených s naplňováním právních a jiných norem z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí v konkrétních podmínkách klienta, nabízíme obcím, provozovatelům průmyslových a výrobních provozů a dalším subjektům, jejichž činnost zasahuje do životního prostředí. Na zpracování jednotlivých projektů se podílí řada specialistů, kteří v rámci svých odborností dokáží dané téma zpracovat komplexně ze všech stran.

Czech English