Zpět

Ekologická havarijní služba

Ekologická havarijní služba

Úkolem ekologické havarijní služby je odstraňování následků havárií dle zákona o vodách. Tým odborně školených specialistů je připraven 24 hodin denně a 7 dní v týdnu k zásahu při jakýchkoliv situacích, např. ropné havárie, únik nebezpečných látek, živelné pohromy, kontaminace zemin, podzemních a povrchových vod, aj. Zajišťujeme celkovou sanaci místa ekologické havárie od havarijního zásahu až po konečné zneškodnění vzniklých  odpadů.  Ve velmi krátkém časovém intervalu jsme schopni předběžně vyhodnotit vzniklá zdravotní a ekologická rizika a zajistit likvidaci a následnou sanaci postižené lokality. Po ukončení zásahu zpracujeme hodnotící zprávu, ve které na základě laboratorních analýz odebraných vzorků zemin, podzemních vod, případně povrchových vod, doložíme nezávadný stav.

Havarijní službu zajišťujeme na území Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

Kontakt:

Nonstop ekologická havarijní služba

Ing. Ivo Sebera, vedoucí sekce techniky a sanací
553 038 871, kl.16
603 507 710
ivo.sebera@azgeo.cz

Czech English