Zpět

Zasakování srážkových a odpadních vod

Zasakování srážkových a odpadních vod

Zasakování dešťových srážek vsakem do horninového prostředí je v současnosti velkým trendem, rovněž tak likvidace přečištěných odpadních vod z domovních ČOV zasakováním, resp. vypouštěním do vod podzemních. Zpracování hydrogeologických posudků na výše uvedené záměry se pro naši společnost stalo takřka denním chlebem. Tyto posudky jsou zpracovány odborně, v souladu s aktuální legislativou a platnými normami.

Kontakt:

Mgr. Ivana Ondrašíková, PhD. 
739 609 004
ivana.ondrasikova@azgeo.cz

Czech English