Zpět

Monitoring a sanace sesuvů, posuzování stability svahů

Monitoring a sanace sesuvů, posuzování stability svahů

Realizujeme veškeré činnosti spojené s průzkumem a sanací sesuvů. Jedná se především o zjištění smykové plochy a jejího prostorového omezení. Dále se jedná o objasnění hydrogeologických podmínek zájmové lokality a ověření geologického podloží smykové plochy, které není sesuvem postiženo.

V návaznosti na uvedený průzkum jsou stanoveny příčiny podmiňující vznik sesuvu. V rámci sanačních prací na sesuvu realizujeme odvodňovací vrty a další geotechnické práce vedoucí k jeho stabilizaci. Na uvedené práce dále navazuje komplexní monitoring trendu vývoje sesuvu.

Kontakt:

Mgr. Mirko Jašurek, jednatel společnosti
553 038 871, kl. 18
604 234 803
mirko.jasurek@azgeo.cz

Czech English