Zpět

Inženýrsko-geologické průzkumy pro stavební účely

Inženýrsko-geologické průzkumy pro stavební účely

Inženýrsko-geologický průzkum je v posledním období jednou z nosných činností naší společnosti. Nabízíme naše služby při projektování a výstavbě průmyslových objektů, objektů občanské vybavenosti, pro dopravní a liniové stavby, pro vodohospodářská díla a speciální ekologické stavby. Inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání staveb zhodnocuje geologické prostředí z hlediska únosnosti a dalších parametrů, které jsou nezbytné pro projektování druhu a pevnosti základů plánované stavby.

Pro liniové stavby provádíme zjištění a zhodnocení geotechnických parametrů pláně. V rámci průzkumu se vyhodnocuje těžitelnost zemin a hornin pro případné úpravy. Zjišťujeme vhodnost zemin a hornin pro použití do náspů dopravních komunikací. Na základě vyhodnocení technologických zkoušek jsou také navrhovány metody úpravy testovaných zemin, které vedou ke zlepšení jejich geotechnických parametrů.

Průzkum je prováděn kombinací polních a laboratorních geotechnických zkoušek, které zaručují zjištění aktuálního stavu geologického prostředí pod základovou spárou stavby. Pro zajištění komplexnosti průzkumu zájmové lokality provádíme stanovení radonového indexu pozemku.

Dále nabízíme geotechnickou konzultační činnost, dozory a sledy staveb, geomonitoring stavebních konstrukcí a horninového masívu, kontrolu provádění zemních prací při výstavbě.

Kontakt:

Mgr. Mirko Jašurek, jednatel společnosti
553 038 871, kl. 18
604 234 803
mirko.jasurek@azgeo.cz

Czech English