Zpět

Hydrogeologické průzkumy a posudky

Hydrogeologické průzkumy a posudky

Realizujeme projektování a provádění vrtů pro jímání podzemních vod pro pitné a průmyslové účely, systémové sledování a hodnocení režimů podzemních vod v dílčích i komplexních hydrogeologických strukturách ve vztahu k jejich zatěžování antropogenními vlivy. Provádění čerpacích zkoušek a modelování proudění podzemních vod pro ochranu jejich zdrojů a optimalizaci vodárenských odběrů.

Hydrogeologické práce provádíme rovněž v rámci inženýrsko-geologického průzkumu pro posouzení lokality s ohledem na stavební konstrukce, jejich stabilitu, ovlivnění okolního prostředí a požadavky na hydrotechnickou přípravu lokality.

Kontakt:

Mgr. Ivana Ondrašíková, PhD. 
739 609 004
ivana.ondrasikova@azgeo.cz

Czech English